vorige tuinproeftuin.html
volgende tuinwitte_tuin.html
 plattegrondde_tuinen.html

11

DE PLATANENTUIN


Vanuit de schaduw van de platanen

kijk je op de Dahlia’s. 

Vroeger probeerden we rozen,

maar dat wilde niet op de

lichte Drentse zandgrond