Geschiedenis van de tuinen


In 1980 kwamen we naar Gijsselte bij Ruinen. We kochten een leegstaande boerderij met een weiland samen anderhalve hectare groot. Eerst moest de boerderij verbouwd worden tot woonhuis. En we plantten meteen een windsingel met eiken en berken. Nu na 35 jaar zijn de eiken groot en de berken verdwenen. Hiermee hebben we een mooie aansluiting met het Gijsselter bos.  Ook plantten we meteen het beukenbosje.  Daarmee was het eerste begin van tuinen gemaakt.  Aanvankelijk tuinierden we tot het beukenbosje en was het zuidelijk gedeelte weiland. Vanaf 1993 begonnen we het laatste gedeelte vorm te geven. Zie de inspiratie-tekeningen hieronder. Heggen zijn de muren. Bomen zijn de pilaren, zoals de twaalf platanen die we zelf omvormden tot dakplatanen. Ondertussen was de schuur verbouwd tot tuincafé met terras en veranda. Vanaf 2008 zijn de tuinen geopend. Nu in 2023 ontvangen we meer dan 7000 bezoekers. De toekomst is gewaarborgd met waardige opvolgers voor de komende decennia.

beukenbosje geplant in 1980

platanen geplant in 1985  

tuincafé open vanaf 2008

veranda gebouwd in 2004

Deze plattegrond is een Egyptische tempel met een duidelijke hoofdas en dwars-assen. Daardoor ontstaan kamers en grotere ruimtes. Alles is symmetrisch van opbouw en je loopt van de ene ruimte naar de volgende ruimte.

Als je goed kijkt zie je hoe logisch en verrassend de indeling is, 3000 jaar oud en nog steeds interessant.

We hebben de plattegrond gebruikt als inspiratie voor onze tuinen.

1500 jaar later in de 16e eeuw ontwierp de Italiaanse architect Palladio prachtige villa’s en kerken. Hier zie je ook weer de symmetrie en de hoofdas met alle dwarsassen.

Daardoor ontstaan de kamers die met elkaar verbonden zijn door deuren in het midden.

Deze plattegrond inspireerde ons bij de inrichting van het zuidelijk deel van de tuin. Met dank aan Palladio.