18  DE BERKENPRAIRIE

  Structuren en vormen. Kleuren die met elkaar combineren.

Plantvormen die elkaar aanvullen. Eenheid door beperking.  Ritme en regelmaat.

     wandel verder    >>